Πρόγραμμα μαθημάτων 2ου Εξαμήνου

Εκτύπωση
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα μαθημάτων του 2ου Εξαμήνου Σπουδών, Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.
Δείτε το εδώ (κατεύθυνση Λογιστικής) και εδώ (κατεύθυνση Χρηματοοικονομικών).