Αποτελέσματα Απαλλαγής Τελών Φοίτησης

Εκτύπωση

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Απαλλαγής Τελών φοίτησης. 

   Πίνακας αποτελεσμάτων Απαλλαγής Τελών φοίτησης
 Α/Α Α.Δ.Τ. ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 Χ435785 NAI
2 Σ356302 NAI
3 ΑΗ204621 NAI
4 ΑΕ263335 NAI
5 ΑΗ230924 NAI
6 ΑΜ771832 NAI
7 ΑΖ850401 NAI
8 ΑΜ770662 NAI
9 Χ937134 NAI
10 ΑΜ122248 OXI
11 ΑΕ730837 OXI
12 ΑΙ795771 OXI

Με βάση την κατάταξη του παραπάνω πίνακα οι 7 πρώτοι απαλλάσσονται από τα Τέλη Φοίτησης.  Οι φοιτητές  που βρίσκονται στην 8η και 9η θέση και πληρούν τα κριτήρια Απαλλαγής Φοίτησης θα ενημερωθούν με την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος για ενστάσεις μέχρι την Τρίτη, 16/10/2018. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τα Τέλη Φοίτησης μαζί με την Αίτηση Εγγραφής θα πρέπει να καταθέσουν και μία Υπεύθυνη Δήλωση που θα σας αποσταλεί από τη Γραμματεία.

Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια (10η, 11η, 12η θέση) θα πρέπει να προχωρήσουν στην Εγγραφή τους μέχρι την Δευτέρα 15/10/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Γραμματεία.