Η Συνέλευση του Τμήματος έχοντας υπόψη

  1. το γεγονός της λήψης από την Κυβέρνηση εκτάκτων προληπτικών μέτρων στους γειτονικούς νομούς Αχαΐας, Ηλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων που αφορούν στην πιθανότητα τοπικής μετάδοσης του κορονοϊού στην περιοχή.
  2. το γεγονός ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν αναστολή της λειτουργίας όλων των δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων, καθώς και την αναστολή πάσης φύσεως μαζικών συναθροίσεων (θεάτρων, κινηματογράφων, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία).
  3. το γεγονός ότι στα ΠΜΣ του Τμήματος προέρχονται από τους παραπάνω νομούς τόσο μεταπτυχιακοί φοιτητές όσο και διδάσκοντες
  4. την εισήγηση του Προέδρου και Διευθυντή του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική καθώς και του Διευθυντή του ΠΜΣ στη Διοίκηση και το Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Αποφασίζει ομόφωνα τα εξής

Α. Τα μαθήματα που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στις 7-3-2020 και στις 8-3-2020 δεν θα διεξαχθούν δια ζώσης για λόγους προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων στα μαθήματα αυτά.  Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί επιτακτικό λόγο που δικαιολογεί τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης έτσι ώστε να προληφθεί και αποτραπεί το ενδεχόμενο μετάδοσης του κορονοϊού.

Β. Τα μαθήματα και στα δύο ΠΜΣ θα διεξαχθούν με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όπως θα αποφασιστεί από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος, (ηλεκτρονικά, δηλαδή με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Γ. Το δε εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος «Λογιστική ΙΙ», εφόσον κριθεί αναγκαίο από την ΣΕ του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, θα αναπληρωθεί την εβδομάδα αναπλήρωσης των μαθημάτων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με την απόφαση 131758/Ζ1/2-8-2018 και το ΦΕΚ Β'/3387/10-8-2018, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ (7.863 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), ενώ το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ (5.504 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Καλούνται οι επιτυχόντες του ΠΜΣ «Διοίκηση και Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», να μελετήσουν την απόφαση 131758/Ζ1/2-8-2018 και το ΦΕΚ Β'/3387/10-8-2018,, και εφόσον πληρούν τα κριτήρια για απαλλαγή από το τέλος φοίτησης να καταθέσουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι 14/10/2019 και ώρα 14:00.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
  1. Αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
  1. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή. (β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο. (γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά. δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς. ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων. στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. Η Επιτροπή επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Δείτε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση <εδώ (αρχείο doc)> και <εδώ (αρχείο pdf)>

Δείτε ΦΕΚ (ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2019-2020) <εδώ>

Δείτε ΦΕΚ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ) <εδώ>

Σελίδα 1 από 4

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, Γραφείο 151
Αντικάλαμος Καλαμάτας
Μεσσηνία 24100
Ελλάδα.

email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
τηλέφωνο: 2721045216
ιστοσελίδα: http://macc.teipel.gr

 https://www.facebook.com/macc.teipel.gr/fb logo 2

 

Ανακοινώσεις

© 2017 Dept. of Accounting and Finance.