«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance»
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 
TEI Logo 2
 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance», σύμφωνα με το ν.4485/2017, είναι η καθιέρωση και ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μεταπτυχιακού προγράμματος που θα προάγει περαιτέρω τον κεντρικό «πυρήνα» της ιδρυτικής φιλοσοφίας του Τμήματός μας που είναι η χρηματοοικονομική και λογιστική επιστήμη. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι σπονδυλωτά δομημένο, έτσι ώστε να συνθέτει τις δύο αυτές επιστημονικές κατευθύνσεις, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα αξιόλογης εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε μια εξ’ αυτών, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευομένων και διαφοροποιώντας το επαγγελματικό τους προφίλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις και προκλήσεις που απαιτούν όλο και περισσότερο δημιουργική σύνθεση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών γνώσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επιπλέον, το προτεινόμενο ΠΜΣ σκοπεύει στην παροχή χρήσιμων πρακτικών γνώσεων και πληροφοριών, έτσι ώστε ο επαγγελματίας λογιστής και χρηματοοικονομολόγος να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των οργανισμών, των επιχειρηματικών μονάδων και της κοινωνικής οικονομίας.

Απονεμόμενος τίτλος
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην Αγγλική γλώσσα «Master οf Science (M.Sc) in Accounting and Finance».

Διάρκεια
Το ΠΜΣ έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τρία εξάμηνα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

Εισακτέοι
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε τριάντα (30) για το έτος 2018/2019.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων με κατεύθυνση στην Οικονομία και την Διοίκηση αλλά και σε πτυχιούχους άλλων γνωστικών αντικειμένων που ενδιαφέρονται:
•    Να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Λογιστική και στην Χρηματοοικονομική
•    Να αλλάξουν τον  επαγγελματικό τους προσανατολισμό προς ένα επάγγελμα με σίγουρη απασχόληση
•    Να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας που θα βρουν στον διαδικτυακό τόπο: http://macc.teipel.gr  και να την προσκομίσουν ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά ή έντυπα μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ΠΜΣ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ http://macc.teipel.gr  (ανακοίνωση «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών). Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Τυχόν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 6. Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 7. Τυχόν συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 9. Μία (1) φωτογραφία

Θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία την 1η εβδομάδα του Σεπτέμβρη προκειμένου να οριστεί ημερομηνία συμμετοχής των Υποψηφίων στην διαδικασία Συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας από 31 Αυγούστου έως και 21 Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Θα γίνονται δεκτές δηλώσεις ταχυδρομικώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον αποσταλούν προς την Γραμματεία ΠΜΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν νόμιμα μέχρι τις 21/9/2018 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία των ΠΜΣ ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του ΤΕΙ Πελοποννήσου,  σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας στην Πρόσκληση του ΠΜΣ στη "Λογιστική και Χρηματοοικονομική".

Δίδακτρα
Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 3.000€. Το ποσό αυτό αποπληρώνεται σε τρείς ισόποσες  δόσεις των 1.000€ στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Το ΠΜΣ προσφέρει την επιλογή της part time φοίτησης. Το κόστος το κάθε μαθήματος ανέρχεται σε 200€ και η πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και εφόσον έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τα 10 συνολικά μαθήματα του ΠΜΣ, στοιχίζει 1.000€.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Το ΠΜΣ εκμεταλλεύεται τις νέες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτρέψει σε εργαζόμενους και φοιτητές που διαμένουν μακριά από την έδρα του Ιδρύματος την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εισάγοντας τον φοιτητή στην λογική των σύγχρονων εργαλείων δια-δικτυακής συνεργασίας.
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του G-Suite της GOOGLE και παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις εβδομάδες διδασκαλίας. Αναλυτικά, εκτός από την καθέδρας διδασκαλία του μαθήματος την οποία ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει, κάθε εβδομάδα ο φοιτητής μέσω της εφαρμογής Classroom της Google θα έχει πρόσβαση:

 • στις  διαφάνειες της εβδομαδιαίας ύλης
 • σε βίντεο που αναλύονται με λεπτομέρειες μέρος της ύλης που θεωρούνται δυσνόητα για τον φοιτητή
 • σε ενδεικτικές ερωτήσεις κατανόησης της ύλης  και απαντήσεις
 • σε ερωτήσεις με πολλαπλή επιλογή απαντήσεων για αυτοαξιολόγηση του φοιτητή

Επίσης ανά εβδομάδα θα υπάρχει καθορισμένη επικοινωνία (δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης με την εφαρμογή Meet της Google), κατά την διάρκεια της οποίας ο διδάσκων θα επιλύει τις απορίες των φοιτητών επί της εβδομαδιαίας ύλης.

Επιπρόσθετα κάθε εξάμηνο και ανά μάθημα, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να  παραδώσει 2 Γραπτές Εργασίες (ΓΕ). Για τον λόγο αυτό, από το σύνολο των εβδομαδιαίων μαθημάτων, 2 μαθήματα θα εστιάζουν στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) όπου θα δίνονται οδηγίες αλλά και κατευθύνσεις για επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εργασιών. Οι Τελικές Εξετάσεις θα γίνονται δια ζώσης, και θα περιλαμβάνουν συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης.

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από 11 εβδομάδες μαθημάτων που αναλύονται ως εξής:

 • 4 εβδομάδες μαθημάτων με αποκλειστική εξ ’αποστάσεως διδασκαλία
 • 2 εβδομάδες μαθημάτων με καθέδρας διδασκαλία με στόχευση στην εμβάθυνση και προετοιμασία (ΜΕΠ) για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών
 • 5 εβδομάδες μαθημάτων με καθέδρας διδασκαλία για τα οποία όμως παρέχεται πλήρες υλικό στις πλατφόρμες του προγράμματος.

Η υποχρεωτική παρακολούθηση αφορά το 50% των εβδομαδιαίων μαθημάτων. Κατά συνέπεια, ένας φοιτητής που διαμένει μακριά από την έδρα του προγράμματος, με τις 4 εβδομάδες με εξ ‘αποστάσεως διδασκαλία χρειάζεται να μετακινηθεί μόνο 2 φορές για να παρακολουθήσει δια ζώσης μαθήματα (προτείνεται να επιλέξει να παρακολουθήσει τα 2 ΜΕΠ).

Αναφορικά με την Κατεύθυνση της Λογιστικής κατά την διάρκεια του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν δια ζώσης τουλάχιστον 6 παραδόσεις στα μαθήματα της Λογιστικής.

Διεύθυνση ΠΜΣ
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΜΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Κτίριο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
2ος όροφος, γραφείο 151
Αντικάλαμος, Καλαμάτα
Τ.Κ. 24100


Δείτε την πρόσκληση <εδώ>.

Δείτε περιγραφή του προγράμματος σπουδών <εδώ>.

Δείτε την αίτηση υποψηφιότητας <εδώ>.

Δείτε την αίτηση υποψηφιότητας (σε αρχείο ms-Word) <εδώ>.

 

Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου
Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος, Γραφείο 151
Αντικάλαμος Καλαμάτας
Μεσσηνία 24100
Ελλάδα

email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
τηλέφωνο: 2721045216
ιστοσελίδα: http://macc.teipel.gr

 https://www.facebook.com/macc.teipel.gr/fb logo 2

 

Ανακοινώσεις

© 2017 Technological Educational Institute of Peloponnese, Dept. of Accounting and Finance.